Planter, Fjerkræ, Grise, Jura, Kvæg, Natur og vandmiljø, Øvrige dyr

Kort over vejledende indsatsbehov for målrettede efterafgrøder i 2023

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort kort over områder, der forventes at blive omfattet af indsatsbehov i den målrettede kvælstofregulering i 2023. Det samlede indsatsbehov svarer til ca. 373.000 ha målrettede efterafgrøder, der skal sikre en kvælstofindsats på 3.513 ton N.