Jura, Økonomi og ledelse

P 21-23: Tidlig pension – anciennitetsberegning – afrunding

Hvis der ikke er betalt fuldt ATP-bidrag, skal borger sandsynliggøre arbejde, som derefter omregnes til anciennitet. Beregninger af borgers anciennitet afrundes pr. år med tre decimaler, mens arbejdstimer afrundes til nærmeste hele tal.