Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-31. Mødemoms

Landsskatteretten fandt, at tidligere kendelser ikke var udtryk for en praksisændring. Landsskatteretten tog ikke konkret stilling til, om virksomheden opfyldte kravene for tilbagebetaling, da kravet var forældet.