Økonomi og ledelse

SKATM-2022-19-03. Værdiansættelsescirkulæret finder anvendelse på næringsejendom

Landsskatteretten finder, at værdiansættelsescirkulæret også finder anvendelse på næringsejendomme. Sagen hjemvist. Virksomhedens værdipapirbeholdning var ikke omfattet af nedsat afgift.