Økonomi og ledelse

SKATM-2022-00-01. Lovforslag i høring om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven

Nyt lovforslag i høring - Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.