Planter

Sådan destrueres overvintrende efterafgrøder

Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Især rajgræs kan være svær at destruere. Derfor bør der være mindst 2-3 uger fra nedmuldning eller evt. nedvisning af en efterafgrøde af rajgræs, før du sår din hovedafgrøde i foråret.