Planter

Overvintrende efterafgrøder bør nedmuldes ved først givne lejlighed

Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Især rajgræs kan være svær at destruere. Derfor bør der være mindst 7-14 dage fra nedmuldning eller evt. nedvisning af en efterafgrøde af rajgræs før du sår din hovedafgrøde i foråret.