Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-03 Moms på salg af byggegrunde – styresignal

Styresignalet omhandler den momsmæssige definition af byggegrunde og særligt, hvornår salg af en bebygget ejendom skal sidestilles med salg af en byggegrund. Styresignalet er en præcisering af praksis.