Økonomi og ledelse

SKATM-2021-00-03. Nyt bundfradrag ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler

Bundfradraget ved privat udlejning af disse biler sættes til 20.000 kr.