Økonomi og ledelse

SKATM-2023-02-06. Ejendomsavance og moms. BNBO-områder. Ekspropriation. Rådighedsindskrænkning. Ekstension.

Skatterådet fandt, at fortjeneste ved modtagelse af erstatning for rådighedsindskrænkninger i forbindelse med BNBO-områder jf. miljøbeskyttelseslovens § 24 var skattefrie efter EBL § 11. Erstatningen var desuden ikke momspligtig.