Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-37. Salg af fast ejendom fra selskab til aktionær

En eneaktionær ville købe et udlejet parcelhus ud af sit selskab. Overdragelsesprisen blev fastsat til den offentlige ejendomsvurdering. LSR accepterede dette, idet SKAT ikke havde dokumenteret, at denne var fejlbehæftet.