hero_find_arsag_vandlidende_forhold_hojbundsjorder

Planter, Natur og vandmiljø

Find årsagen til de vandlidende forhold på dine højbundsjorder

Der findes flere løsninger på vandlidende jorde, men det er vigtigt, at du kender årsagen til det ekstra vand for at kunne gøre noget ved det.