Økonomi og ledelse

Sådan beregner du arrondering og transport

I markbruget afhænger transportomkostninger bl.a. af transportafstand, markstørrelse, varemængde og transportløsning. Et regnearksværktøj hjælper dig med at estimere omkostningen til transport.

Analyse

17. februar 2015

 Opdateret 25. oktober 2018