Økonomi og ledelse

SKATM-2020-14-13. De forbedrede muligheder for omvalg medførte mulighed for genoptagelse

Skatteyder fik genoptaget afgørelse ved Landsskatteretten og fik ændret placering af gæld i virksomhedsordningen.