Økonomi og ledelse

SKATM-2017-28-01. Underskudsbegrænsning. Frivillig akkord

En banks tilsagn om at stemme for et eventuelt senere fremsat rekonstruktionsforslag skulle i en konkret sag sidestilles med en frivillig akkord, hvorefter der skete underskudsbegrænsning.