Jura

P 39-19 om fleksløntilskud – lønindtægt – skattepligtig værdi – personalegoder – lønloft – fuldtidsløn

Værdien af personalegoder, f.eks. fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v., indgår ikke som en del den fleksjobansattes løn og skal ikke fradrages i fleksløntilskuddet. Personalegoder indgår ikke i lønloft.