Økonomi og ledelse

P 93-19 om personlig assistance – tegnsprogstolk – udbetaling af tilskud – økonomisk interesse – nærmeste pårørende – dispensation

Principafgørelsen belyser anvendelsen af reglerne om sammenfaldende økonomiske interesser ved bevilling af personlig assistance til tegnsprogstolkning.