Planter

Monitering af skulpesnudebiller og snyltehvepse under blomstring i vinterraps

I samarbejde med de lokale forsøgsenheder (LFE), Københavns Universitet (KU) og Aarhus Universitet (AU) er det i 6 Landsforsøg i 2021 undersøgt, hvor let det er at fastlægge angrebsgraden af skulpesnudebiller under blomstring.