Planter

Klimaeffekten af flerårige energiafgrøder

Dyrkningen af flerårige energiafgrøder kan være et virkemiddel til at reducere drivhusgasemissioner i en national kontekst. Det skyldes især, at energiafgrøder generelt gødes mindre og lagrer mere kulstof i jorden end almindelige afgrøder.