Planter, Fjerkræ, Kvæg, Svin, Øvrige dyr

Markeffekt af kvælstof i husdyrgødning

Ved gødningsplanlægning med husdyrgødning er det overordentlig vigtigt at kunne forudsige markef-fekten. Se markeffekten af svine- og kvæggylle, fjerkrægødning, afgasset gylle, fast gødning mv. ud-bragt til forskellige afgrøder på forskellige tidspunkter.