Planter, Kvæg, Grise, Økonomi og ledelse

Strategier til tidlig høst af korn

Effekt af efterafgrøder er meget afhængig af såtidspunktet, men efterafgrøder sås ofte sent på grund af sen høst af hovedafgrøden. Derfor har SEGES undersøgt forskellige muligheder for at høste korn tidligere.