Økonomi og ledelse

SKATM-2019-30-23. Lovændringer punkt- og energiafgifter 2020

I notatet gennemgås ændringer af punkt- og energiafgiftslove fra 2020. En række punktafgifter forhøjes, overskudsvarmeafgiften omlægges, bødepraksis for overtrædelser af punktafgiftslovgivningen skærpes, ligesom der er flere ændringer på motorområdet.