Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-05. Stemmeretsændring medførte afståelsesbeskatning

Et forældrepar ejede ca. 42 % af aktierne i A/S og børnene resten. Forældrene besad alle stemmerne. Man ønskede at alle aktier fik samme stemmer. Ændringen betød, at alle aktier i selskabet var afstået.