Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-32. Udbytte i form af fri bolig til hovedaktionæren skulle fordeles mellem aktionærerne i forhold til aktiebesiddelse

Uanset at udbytte i form af fri bolig til en 52,5% hovedaktionær skulle beskattes som personlig indkomst, skulle beskatningen fordeles på alle aktionærerne i forhold til deres udbytteret. Den del, der beskattedes hos de øvrige aktionærer, skulle herefter gavebeskattes hos hovedaktionæren.