Jura, Natur og vandmiljø

Nye feltskemaer med kvælstoffølsomme arter

Skemaerne er udviklet for at sikre en smidigere og mere ensartet sagsbehandling ved husdyrsager.