Kvæg

Parvis kalveopstaldning: Små sociale bobler er godt for kalvene

Nyere forskning viser, at kalve opstaldet i små grupper med god adskillelse til nabokalve, klarer sig lige så godt mod sygdom som enkeltopstaldede kalve. Samtidig får kalvene glæde af den øgede socialisering, når de skal videre i produktionssystemet.