Økonomi og ledelse

SKATM-2018-30-16. Forhøjelse af momstilsvar – Omsætning – Registreringsgrænse 50.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster, at en ikke-momsregistreret virksomhed skulle betale moms af den omsætning, som SKAT havde opgjort skønsmæssigt, selvom den i et af årene var under 50.000 kr. Året før var den opgjort til 75.000 kr.