Planter

Satellitmålinger kan bestemme biomasse og kvælstofoptagelse i efterafgrøder

Tørstofbiomasse og N-indhold i efterafgrøder kan bestemmes ved hjælp af satellit med god præcision. Estimeringen laves kun med satellitmålinger fra 1. sept. til 1. nov., og metoden kan bruges på alle efterafgrødearter efter korn, raps og bælgsæd.