Økonomi og ledelse

SKATM-2019-14-04. Forhøjelse ikke gyldig, da SKAT grundet oplysninger fra banken hele tiden havde oplysningerne om værdipapirerne

Landsskatteretten fandt, at SKATs forhøjelser var ugyldige grundet fristoverskridelse.