Økonomi og ledelse

SKATM-2017-26-04. Landbrugsejendom på 63 ha, der blev drevet med planteavl og kødkvæg, ikke anset for erhvervsmæssigt drevet

Landsskatteretten fandt ikke ud fra en konkret vurdering, at der var udsigt til, at driften ville kunne give overskud i noget væsentligt omfang efter årlige driftsmæssige afskrivninger på ca. 200.000 kr.