Jura, Økonomi og ledelse

Efterregulering af pension for 2022

Fra den 23. maj og tre uger frem udsender Udbetaling Danmark de årlige opgørelser for 2022 til borgere, der modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension. Selvstændige modtager først opgørelsen til september.