Økonomi og ledelse

SKATM-2021-19-13. Nedsat afgift. Ikke ejet i mindst 1 år

Dødsbo kunne ikke medregne alle anparter i holdingselskab til grundlaget for nedsat afgift, idet selskabet i boperioden havde erhvervet kapitalandele i nye selskaber, hvorfor ejertidskravet på mindst 1 år forud for dødsfald ikke var opfyldt.