Økonomi og ledelse

SKATM-2024-13-06. Løn til hovedanpartshavers søn var maskeret udbytte efter LL § 16 A

A ApS havde udbetalt løn til hovedanpartshavers søn for rengøring af lokaler. Lønnen blev udbetalt en gang årligt, efter indkomstårets afslutning. Søn var 8 år, da han begyndte arbejdet. Anset som maskeret udlodning til ejer og som gave til søn.