Planter

Klimapåvirkning ved dyrkning - vinterhvede som eksempel

Klimapåvirkningen i forbindelse med planteproduktion er kompleks med mange kilder til emission af drivhusgasser. Så hvordan påvirkes klimaet af hjælpestoffer, omsætning af kvælstof, nedmuldning af halm, afbrænding af korn og halm mv. ved dyrkning af vinterhvede under typiske danske forhold.