Jura

Barselsdagpenge - nye regler fra den 1. juli 2018

Fra den 1. juli anvendes et nyt beskæftigelseskrav. Samtidig overgår Udbetaling Danmark til at anvende løndata fra eIndkomst, når de skal vurdere, om beskæftigelseskravet er opfyldt og ved beregning af barselsdagpenge.