Planter

Angreb af ageruglelarver i majs

Der er kun set angreb i enkelte marker. De angrebne planter vælter.