Økologi, Planter

Kvælstofudnyttelse i økologisk planteproduktion

Denne artikel er én ud af tre, der skal hjælpe med at lægge den bedst mulige strategi for produktionen på økologiske planteavlsbedrifter. Der er ingen lette løsninger.