Planter, Jura, Kvæg

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Træder i kraft 1. august 2022. Der sker en skærpelse af fosforlofterne, ændringer af bilag 2 i forhold til kvægundtagelsesbrug samt ny mulighed for at bruge separering af flydende husdyrgødning som ny ammoniakreducerende teknik.