Planter

Alternativer til glyphosat - 3 års forsøg, beregninger og faglige vurderinger