Økonomi og ledelse

SKATM-2016-08-01. Normalhandelsværdier (NHV) pr. 31. december 2016 for kreaturer, svin, får og heste

Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2016 for kreaturer, svin, får og heste.