Strategien skal ud at virke blandt dine medarbejdere

Visionen er på plads, og dine strategiske mål ligger fast. Nu gælder det at omsætte strategien til konkrete handlinger. Det betyder, at handlingsplanerne skal formuleres, ledelsesindsatserne skal sættes i gang, og der skal løbende følges op.