Økonomi og ledelse

SKATM-2017-23-05. Pension fra Sverige var skattepligtig i Danmark

Skatteyder har i årene 2012 og 2013 modtaget pension fra Sverige. Pensionen er beskattet i Sverige og samtidig er den også skattepligtig i Danmark.