Planter

Kalkule Mark nu i version 2.0

I Kalkule Mark 2.0 kan du beregne de økonomiske konsekvenser af krav til reduktion af kvælstofudledningen på bedriftsniveau. Den aktuelle kvælstofregulering kan sammenholdes med et scenarie svarende til f.eks. målene i udkast til vandområdeplaner.