Planter

Forekomst af fusariumtoksiner i kerner og halm af hvede

Indholdet af fusariumtoksiner i kerner og halm er bl.a. undersøgt. Der var et højere toksinindhold i den nedre del af halmen end i kernerne.