Natur og vandmiljø, Jura, Planter

Tilskud til målrettet kvælstofregulering og overlap med §3-fejlregistrede arealer

Landbrugsstyrelsen har fjernet blokeringen når marker overlapper med det vejledende §3-kortlag. Der betyder, at du nu kan du indsende ansøgning om målrettede efterafgrøder eller alternativer på marker med overlap til §3 arealer.