Jura, Økonomi og ledelse

P 20-22 Hjælpemiddel efter serviceloven – kompresionsstrømper

Kompressionsstrømper kan være et hjælpemiddel omfattet af serviceloven, hvormed der kan ydes støtte til kompressionsstrømper, hvis de har til formål at afhjælpe varige følger af en nedsat funktionsevne.