Økonomi og ledelse

SKATM-2022-14-05. Ekstraordinær genoptagelse – groft uagtsomt

Skattestyrelsen anså indkomst fra en konsulentaftale for at være lønindkomst. Skattestyrelsen fandt det groft uagtsomt, at indkomsten var selvangivet som selvstændig virksomhed og genoptog årene 2009-2011 efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse.