Planter

Beregn opbevaringskapaciteten for gylle på kvæg- og svinebrug

Kom på forkant med behovet for gylleudbringning i efteråret eller for udvidet opbevaringskapacitet. Den faktiske produktion af gylle kan beregnes ud fra dyrenes normproduktion af husdyrgødning korrigeret for aktuel fodring og vandspild.