Planter, Grise, Kvæg, Økonomi og ledelse

Er afgasset biomasse et attraktivt klimavirkemiddel for planteavlere?

Afgasset biomasse anses typisk som et klimavenligt alternativ til importeret handelsgødning. Beregninger fra SEGES Innovation viser, at emissionen af drivhusgasser på bedriften vil stige, når en planteavler erstatter handelsgødning med afgasset biomasse.