Økonomi og ledelse

SKATM-2016-16-03. Tinglysningsafgift. Beregningsgrundlag. Køb af ejendom på tvangsauktion

Landsskatteretten og SKAT fandt, at tinglysningsafgiften ved køb af anden ejendom på tvangsauktion skulle beregnes af den på anmeldelsestidspunktet seneste offentliggjorte ejendomsværdi, som var større, end af budsummen på tvangsauktionen.